İletişim|Online ÖdemeKaliteye Standart Yaklaşım


Yıldırım Kardeşler kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketler arasında yer almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir. Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları izlemekteyiz.
 

 • Üretim ve hizmetin aksamaması için güvenilir ham maddeleri ve üretimini yaptığımız ürünleri temin etmek; satış ve pazarlama hizmetimizi hatasız bir şekilde gerçekleştirmek;  dünyadaki en son teknoloji ve standartları sürekli izleyerekmüşterilerimizin beklentilerinin de üzerinde ürünler tasarlamak


 

 • Müşterilerimize tam zamanında en uygun fiyatta, üstün kalitede ve mevzuata uygun olarak güvenilir ürünler sunmak


 

 • İşçi sağlığı ve güvenliği prosedürlerini izleyerek çalışanlarımızın bugününü ve yarınını güvence altına almak


 

 • Çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak amacıyla aktiviteler düzenleyerek bireysel gelişimini arttırmak


 

 • Şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda takım ruhunu sürekli zinde tutmak 

Yönetim Politikamız 

Yıldırım Kardeşler müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ve kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir firmalar arasında yer almak amacı ile tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.
 

Bu amaçla Yıldırım Kardeşler, tüm dünyada kabul gören ISO 9001:2000 kalite yönetim sertifikalarına sahip olmuştur ve bu sertifikaların gerekliliklerini sürekli olarak yerine getirmektedir. Sektöründe markalaşmaya giderek ve marka tescil belgesi alarak kalite standartlarını yakalamayı hedeflemiştir.

 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 
 

Yıldırım Kardeşler tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü riski en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıklar belirlenmiştir.
 

 • İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek
   
 • Sistematik bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında iyileştirme sağlamak.
   
 • Yeni ürün, makine, tesis ve proseslerin iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek
   
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemler geliştirmek
   
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek ve İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri gereğince çalışanlarımızı gerekli donanım ile koruma altına almaktır.


 

 


 

 


Yıldırım Kardeşler Orman ÜrünleriTüm hakkı saklıdır 2015 ©